Сярата: четвъртият елемент

“Сярата, след NPK, е едно от най-важните и основни хранителни вещества за правилното развитие на културите”

Интервю с Даниел Гарсиа Секо, директор лаборатория и НИРД при АФЕПАСА

Употребата на сяра в земеделието става все по-важна, наред с други фактори, поради ограниченията в приложението на азота, поради качествата й на устойчив продукт с ниско въздействие върху околната среда и поради ефективността, която има като продукт за растителна защита . За да анализираме ролята на сярата в съвременното селско стопанство , разговаряхме с мениджъра за научноизследователска и развойна дейност на фирма Azufrera y Fertilizantes Pallarès (Afepasa), основана през 1893 г. в Тарагона, която в момента е един от световните лидери в производството на торове и ПРЗ на база сяра.

Каква е еволюцията на употребата на елементарна /чиста/ сяра като тор в земеделието?

Употребата на елементарна сяра като тор процъфтява през последните години, което е резултат от научен и екологичен проблем. След Индустриалната революция, използването на изкопаеми горива с високо съдържание на сяра причинява отделяне на голямо количество серни (SO2) и азотни (NO2) оксиди в атмосферата. Тези SO2 и NO2 се комбинират с водната пара в атмосферата, образувайки известния киселинен дъжд.

Това нанесе ужасни щети на околната среда, но имаше благоприятен ефект върху културите, които бяха наторени със сяра от сярна киселина при киселинен дъжд. Интензификацията на земеделските системи наложи употребата на NPK (комбиниран тор от азот, фосфор и калий), но никой не осъзна необходимостта от сяра, защото тя буквално падаше от небето.

Когато учените успяха да демонстрират на света вредата за околната среда от киселинните дъждове, беше направена голяма крачка напред на Конференцията на ООН за околната среда, проведена в Стокхолм през 1972 г. На тази конференция намерението за прекратяване на киселинния дъжд беше документирано и официално за първи път. Впоследствие, през 1979 г., е подписан Протоколът от 1979 г. към Конвенцията за трансгранично замърсяване на въздуха на големи разстояния, чиято цел е да се намалят емисиите на сяра с 30%.

Това беше страхотна новина за околната среда и световното население. Сярата от изкопаеми горива трябваше да се рафинира, като по този начин драстично намаляха емисиите на SO2 в атмосферата и следователно се сложи край на киселинния дъжд. Но селскостопанският сектор започна да открива първите дефицити на сяра в културите.

 

 

Каква беше реакцията на селскостопанския сектор за справяне с тази ситуация?

Първото решение беше да се осигури сяра под формата на сулфати, като амониев сулфат или калиев сулфат. Това доведе до два проблема. От една страна, околната среда: сулфатите са силно разтворими продукти, всичко, което не се абсорбира от растението, се губи от оттока и замърсява водоносни хоризонти, реки и т.н. А от друга страна, това е загуба на пари за фермера, тъй като всичко, което се излужва с дъждовната вода и замърсява водите, е продукт, който фермерът е пропилял.

Тогава Afepasa и други компании в сектора представиха гама от торове на базата на елементарна сяра. Елементарната сяра се освобождава постепенно в почвата, бактериите, окисляващи сярата, са способни да трансформират елементарната сяра в сулфати, усвоени от растението, когато има нужда от тях, намалявайки замърсяването на водите до нула и без загуби от вложените продукти.

Колко важна е елементарната сяра днес за торенето на земеделските култури и особено в градинарството?

Последният напредък в посока развитие на употребата на  сяра в селското стопанство е през 2019 г., когато тя беше призната в Европейските регулации за торове (ЕС) 2019/1009 като вторичен макроелемент – нещо, което вече бе добре известно в научната литература, а именно, че след NPK, тя е един от най-важните и основни хранителни вещества за правилното развитие на културите.

Днес прилагането на елементарна сяра е от съществено значение за земеделието, и особено за градинарството, като единствения екологично устойчив и икономичен начин за прилагане на този вторичен макроелемент върху културите.

Използва ли се пълният потенциал на сярата в селското стопанство днес?

Въпреки че е вярно, че селскостопанският свят се фокусира все повече и повече върху сярата, което се вижда в обема на продажбите, който се увеличава значително всяка година – все още има дълъг път в тази посока.

Ние, в Afepasa работим много за популяризирането на употребата на елементарна сяра, не само чрез маркетинг и разговори, но също така и особено нашия отдел за научноизследователска и развойна дейност чрез различни проекти в тази насока за изследвания, прилагайки най-модерните технологии като метагеномика и транскриптомика.

Относно нейната универсалност като екологичен растителнозащитен продукт, при кои култури и срещу какви болести осигурява по-висок добив в сравнение с химически или синтетични алтернативи?

Като продукт за растителна защита, елементарната сяра е най-широко използваното средство срещу брашнеста мана в лозята и други култури като домати, в световен мащаб. Предимството й, освен че е екологичносъобразен вариант и е известна от древни времена до наши дни, е, че е продукт с нулеви остатъчни количества и няма никаква токсичност за хората, работище с нея или за крайните потребители на хранителните продукти.

В допълнение, най-известната й функция срещу брашнеста мана се допълва от превантивното действие срещу акари, а в зърнени култури срещу септориози /Septoria/.

Какво ниво на развитие може да се очаква през следващите години по отношение на употребата на сяра при подхранването и защитата на растенията?

Истината е, че употребата на сяра при градинските култури нараства значително и в двете направления. От една страна, в използването й като тор, както вече коментирах, но особено по отношение опазване здравето на растенията.

Поради факта, че все повече и повече продукти за растителна защита се забраняват в Европа, земеделците са с ограничен набор от решения за определени болести по културите и още повече, ако говорим за биологично земеделие. Много земеделски производители и агрохимически компании идват при нас, за да се консултират за новите употреби на сярата, която, тъй като е класифицирана като екологична и известна в целия свят като нискорискова, е чудесен кандидат за изследване като лекарство за повече проблеми или комбинацията й с други агрохимикали за намаляване техните дози, което ги прави по-„зелени“ или „екологични“. Всъщност в нашия отдел за научноизследователска и развойна дейност имаме няколко проекта в тази насока, за момента поверителни.

На по-общо ниво и предвид новите мерки, които ще повлияят на прилагането на азот в селското стопанство, особено в онези райони, където замърсяването на околната среда вече е определящ фактор, какви алтернативи може да предложи производствената индустрия за поддържане на текущите нива на производителност в културите?

Агрохимическата промишленост, като Afepasa, работи в тази насока от няколко години с цел намаляване на прилагането на азот, без културите да страдат от намаляване на производителността или качеството.

От една страна, повече от известно е, че сярата е основен вторичен макроелемент за храненето на културите. Всъщност всеки килограм дефицит на сяра причинява загуба на 15 кг азот (Singh and Schwan, 2011). Тоест, без подходящо подхранване със сяра, голяма част от азота, приложен върху културите, ще бъде похабен.

Имате идея? Свържете се с нас!

Направи запитване

Ние използваме бисквитки, за да гарантираме, че Ви предоставяме най-доброто изживяване на нашия уебсайт.
Ако продължите да използвате този сайт, ще приемем, че приемате политиката за поверителност!