Препарати за растителна защита

Централен офис

Бул. Шипченски проход No 79 , 1574 София
Тел: + 359 2 870 00 33
Факс: +359 2 870 73 68

Регионален мениджър Северна и Югоизточна България

Евгени Йорданов + 359 895 620 171

Регионален мениджър Югозападна България

Илонка Сотирова + 359 895 620 168

Регионален мениджър Южна Централна България

Георги Муратов + 359 895 620 165

Селскостопанска аптека гр. София

Милена Михайлова +359 895 620 162

Селскостопанска аптека гр. Ихтиман

Ивайло Щърков +359 895 620 169

Ветеринарна аптека гр. София

Д-р Даниела Видова +359 895 620 163

Средства за идентификация на животни

Д-р Константин Камборлиев + 359 899 88 36 36

Продажба на американска дъгова пъстърва

+ 359 2 870 00 33
+ 359 895 620 167

Хотелски комплекс „Рибарската хижа”

Надежда Кисьова + 359 895 620 167, + 359 895 620 267

background